Solliciteren bij de politie

Je kunt solliciteren bij de politie door middel van een sollicitatieformulier. Vanaf dat moment is de sollicitatieprocedure gestart. Een sollicitatie bij de politie betekent dat je deelneemt aan een meerdaagse selectieprocedure. De totale procedure kan circa 4 tot 6 maanden in beslag nemen.

Voorbereiding selectieprocedure

Solliciteren bij de politie vergt enige voorbereiding. Zorg dat je goed voorbereid bent als je aan de selectieprocedure van de politie begint. Als je tijdens de selectiedagen uitvalt omdat je een onderdeel niet haalt, is de kans op eventuele herkansing niet altijd direct mogelijk. Solliciteren bij de politie kan maar op 1 functie tegelijk. Reageren op meerdere vacatures heeft geen zin.

Sollicitatieprocedure politie

1 | Toetsing

Je sollicitatie bij de politie wordt getoetst op zaken zoals vooropleiding, functie-eisen, woonregio, motivatie, en kennis van etnische groepen en culturen, verkregen door achtergrond of werkervaring. Een commissie beoordeelt of jij geschikt bent om de gehele selectieprocedure te doorlopen.

2 | 1e selectiedag (Bewust Blauw)

Na de toetsing word je uitgenodigd voor Bewust Blauw, in de politieregio waar je hebt gesolliciteerd. Gedurende een dagdeel (ochtend of middag) worden vraagstukken en dilemma’s aan jou en groepsgenoten voorgelegd. Tijdens deze middag word je bewust gemaakt van het politievak en de impact op je sociale leven.

Neutrale uitstraling

Tijdens Bewust Blauw word je ook gewezen op je plicht om een neutrale uitstraling te hebben. Solliciteren bij de politie kan gevolgen hebben voor je uiterlijk, want het is niet toegestaan zichtbare piercings, tatoeages of lichaamsversieringen te dragen. Ook zichtbare uitingen van het geloof zijn niet toegestaan. Voor politievrijwilligers is de eerste kennismaking anders georganiseerd.

3 | 2de selectiedag (deel A)

Na ongeveer twee weken neem je deel aan de 2e selectiedag. Dit duurt een hele werkdag en vindt plaats op de Politieacademie in Amsterdam of Apeldoorn. Tijdens deze testdag word je op drie onderdelen getoetst:

Ook vul je deze dag de ‘vragenlijst ingrijpende gebeurtenissen’ in. De uitkomsten van deze vragenlijst worden op de 3e selectiedag besproken.

4 | 3de selectiedag (deel B)

Binnen een maand volgt de tweede testdag. Deel B duurt niet de hele dag, maar een dagdeel. Ook deze testdag is op de Politieacademie in Amsterdam of Apeldoorn. Tijdens deze testdag vindt de psychologisch test plaats. Dit psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

5 | Eindgesprek

Na de testdagen vindt het eindgesprek plaats in de regio waar je bij de politie hebt gesolliciteerd. Dit gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Bij een positieve advies volgt direct het arbeidsvoorwaardengesprek. Vervolgens is er een intentie tot aanstelling. Dit is deels nog onder voorbehoud, omdat de medische keuring en het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek positief moet zijn.

6| Medische keuring

Een aantal weken later na het eindgesprek moet je een dag(deel) op medische keuring. Je vult een medische vragenlijst in, een doktersassistent neemt enkele tests bij je af en een keuringsarts onderzoekt je lichaam.

7 | Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

Solliciteren bij de politie betekent ook dat je deel moet nemen aan het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Je wordt dan als persoon gescreend op onbesproken gedrag. Gedurende een dagdeel volgt er een huisbezoek. Er worden verschillende vragen gesteld over je privéleven die van invloed kunnen zijn op jouw functioneren bij de politie.

Als je bij de politie wil werken, mag je geen strafblad hebben en geen registratie hebben van onbesproken gedrag. De politie controleert dat in hun registratiesysteem en ook worden je gegevens opgevraagd bij het Bureau Krediet Registratie en wordt je social media bekeken.

Herkansingen in de sollicitatieprocedure

Solliciteren bij de politie is ook jezelf realiseren dat het denkbaar is dat je tijdens de sollicitatieprocedure de norm niet haalt en daardoor afgewezen wordt. Een herkansing is in sommige gevallen mogelijk, maar stel jezelf goed de vraag of jij je ondanks een goede voorbereiding nog kunt ontwikkelen op het afgewezen onderdeel. De sporttest mag je binnen 3 maanden herkansen als je de overige onderdelen hebt gehaald.

Opnieuw solliciteren bij de politie

Als je op meerdere onderdelen gezakt bent, heeft opnieuw solliciteren bij de politie het eerste half jaar geen zin. Jouw sollicitatie wordt dan niet behandeld. Voldoe je niet aan de landelijke norm van de vereiste competenties bij deel B? Dan wordt binnen een jaar een nieuwe sollicitatie niet behandeld.